piatok 27. apríla 2018

Večer so Svámim Vishwakurunandhananandom


Vo štvrtok 19. apríla 2018 nás poctil na Slovensku v Bratislave svojou vzácnou návštevou Svámí Vishwakurunandhanananda z ášramu Shree Peetha Nilaya v Nemecku.
Vo večerných hodinách od 19.00 – 21.00 hod. sa konal v Hoteli Tatra slávnostný večer s týmto úžasným hosťom.
Mali sme možnosť vypočuť si jeho životný príbeh a inšpirovať sa ním na našej vlastnej ceste hľadania.
Život je často plný neistoty, chvíľ, kedy nevieme, ako postupovať, čo si ďalej počať, a strácame sa vo svete vlastných myšlienok. Mnohým nám život v dualite a vnímanie vecí v takomto stave pripadá doslova ako každodenný boj o prežitie.
Ako ľudským bytostiam je nám všetkým spoločné, že pachtíme za „istotami“. Pritom si jasne uvedomujeme premenlivosť sveta okolo nás a hlboko kdesi vo vnútri nás cítime, ako je toto všetko  pominuteľné, dočasné, a tým pre nás mätúce.Ako naliehavo v nás vyvstáva potreba nejakej istoty, ktorú ale márne hľadáme vonku a v tomto premenlivom svete.
Z tejto situácie vyplýva naša úzkosť, stres a strach.
Väčšinu z nás to núti zamýšľať sa nad zmyslom života a privádza k neustálemu hľadaniu a naplneniu toho, o čom vlastne život je a prečo sme tu. Neexistuje trvalé šťastie vo vonkajšom svete, kde sa všetko neustále nielen mení, ale aj vzniká a zaniká, a rodí sa stále dookola. Niektorí z tohto začarovaného kruhu unikajú sebapoškodzovaním, hľadajúc úľavu v drogách, alkohole, rôznych závislostiach.
Ale niet toho človeka, ktorý by si neuvedomoval, že chce alebo potrebuje niečo viac. Zisťujeme, že utrpenie je v  našej pripútanej mysli, našich vlastných programoch a nevedomosti, a že v takomto stave ani nevieme skutočne milovať.Táto dezilúzia nás mnohých priviedla na cestu duše a hľadania PRAVDY. Každá živá bytosť vnútorne túži po láske a šťastí. Avšak zisťujeme stále viac, že to neprichádza zvonku, ale jedine zvnútra – a aj o tomto bol tento krásny inšpiratívny večer so Svámim Vishwakurunandhananandom, ktorý nám s láskou a úprimnosťou v srdci prezentoval svoj životný príbeh a svoju cestu.
Aj jeho príbeh obsahuje podobné aspekty, ktoré môžeme mnohí z nás nájsť vo svojich životoch.
Svámi Vishwakurunandhanananda vyštudoval právo, obchod, filozofiu, ovláda 7 jazykov, pochádza z úspešnej a vplyvnej rodiny.  Striedavo sa mu darilo, ale aj nedarilo, prišli mnohé životné skúšky, výzvy, ale aj sklamania. Straty aj nálezy, ako na hojdačke, rovnako ako aj my ostatní prežívame svoje životné osudy a peripetie. Aj v jeho živote sa objavili krízy. Až keď sa nám začína celý svet rútiť, potom si stále naliehavejšie a jasnejšie uvedomujeme ten tichý hlas duše a srdca, hlas intuície, ktorá nám hovorí: „Ale veď musí byť aj niečo viac!“Práve vtedy dostal Svámí Vishwakurunandhanananda požehnanie a stretol vo svojom živote najprv ako priateľa, neskôr ako gurua, svojho satgurua – Paramahamsu Vishwanandu.
A od tej doby sa mu postupne menil život a jeho vnímanie. Má dar žiť v jeho blízkosti už 20 rokov, pomáhať jeho misii tu na Zemi a slúžiť jeho posolstvu, ktorým je otvárať srdcia ľudí.
Všetkých nás očarilo, ako autenticky a otvorene o sebe rozprával a otvoril nám hĺbku svojho srdca , keď nám porozprával aj svoje sklamania v láske a obdobie plačov. Týmto si získal srdcia počúvajúcich, ktorým sa tiež otvárali srdcia a dychtivo nasávali jeho posolstvá.
Jedným z nich bolo, že naozaj niet šťastia vo svete ilúzie a klamu. O to viac človek ocení význam pravého gurua vo svojom živote a ako jeho pomocou a jeho milosťou môže nasledovať cestu z nepravej totožnosti ega do pravej a jedinej reality, a tou je bytie a vedomie večnej duše.
Ako povedal Ježiš Kristus : „Nik nepríde k Otcovi, iba ak cezo mňa“. Je to posolstvo o význame pravého gurua v živote človeka, pretože nikto z nás by to sám nedokázal.
Tento večer nás všetkých mimoriadne obohatil a naplnil dôverou v život v jednote s guruom, v kresťanskom svete – v jednote s Kristom.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára