štvrtok 29. júna 2017

Medzinárodný deň jogy na Slovensku
Dňa 21.6.2017 sa Bhakti Marga aktívne a úspešne podieľala na oslavách Medzinárodného dňa jogy na Slovensku. Organizátori po celom Slovensku vynaložili veľa úsilia, aby šírili krásnu myšlienku blížiaceho sa dňa, aby priniesli ľudom ešte nepoznané, ale aj dávno zabudnuté, aby šírili svetlo a ukázali cestu bhakti, cestu oddanosti, cestu jednoty a lásky.
V krásny slnečný deň sa účastníci stretli vo svojich mestách ako jedna rodina, aby si užili krásnu atmosféru, milých ľudí, pestrý program a tú úžasnú prítomnosť majstrov. 

Program bol v každom meste zaujímavý a pestrý. V ponuke bolo spoločné cvičenie pozdrav slnku „Babaji Surya Namaskar“, prednášky, predstavenie techník Bhakti jogy, spievanie kírtanov, ochutnávka zdravých jedál a v neposlednom rade už dlhšie ohlasovaná udalosť 234 pre Slovensko.
Tento rok bol výnimočnejší práve tým, že vrámci osláv Medzinárodného dňa jogy, ktorého posolstvom je šírenie jednoty a lásky, sa zorganizovala prekrásna akcia pod názvom 234 pre Slovensko. Zámerom bolo podporiť silnou technikou OM Chantingu pravdu a lásku vo vedomí obyvateľov našej vlasti a prepojiť sa v srdciach ako jedna rodina. 


Cieľom projektu bolo zorganizovať v rovnakom čase čo najväčší počet OM Chantingových kruhov s minimálnym počtom 234účastníkov. Pod vedením majstrov, ktorých požehnaním je technika OM Chantingu prestúpená, za pomoci ústretových a srdečných organizátorov a vďaka otvoreným srdciam ľudí, (mnohých prvý krát zúčastnených), sa akcie zúčastnilo až 308 účastníkov z 15 miest a obcí.
Výsledok bol viac než potešujúci a rozveselil, ale aj zahrial nejedno z našich sŕdc. Veríme, že pravda a láska zaplavujú našu rodnú zem a okolité krajiny a tak pôsobia nielen na jednotlivca ale aj všetkých ľudí. 


Žime v pravde a láske a rozdávajme to, čo je srdcu najprirodzenejšie a blízke,lásku! Po úspešnom dni a vynikajúcich výsledkoch či pozitívnych ohlasoch sa tešíme na nasledujúci rok a veríme, že sa zapojí stále viac miest s ešte väčším počtom účastníkov. Záleží nám na našej milovanej vlasti, záleží nám na vás. A Vám? 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára