nedeľa 22. októbra 2017

Bhakti Marga Slovensko -Trilógia pre BratislavuLen prednedávnom sa v Bratislave udiali, pomerne v krátkom čase, tri udalosti, na ktorých sme sa mohli zúčastniť, a tak odprezentovať to, čo nám je tak srdcu blízke, gurudžího učenie. Tieto tri krásne stretnutia a témy na nich odprezentované menili životy ľudí. Ako prvý sa konal v Ružinove Satsang Fredyho Aisiho. Udalosť, ktorá mala premiéru, bola podporená našou účasťou. Rozžiarené tváre séva tímu, ale aj božské tóny mantier, ktoré zneli už pri vstupe, prezentovali Bhakti Margu už od úplného začiatku. Nasledujúci víkend sa séva tím stretával v priestoroch Incheby na najväčšej výstave Biostyl-Esoterika na Slovensku. Aj vďaka workshopom a prezentáciám, ale hlavne vďaka prístupu našich učiteľov a inštruktorov, ktorí šírili posolstvo a s otvorenou náručou vítali ľudí, sa podarilo šíriť krásu a silu sádhany. Vyvrcholením všetkého úsilia bola tretia udalosť- Sádhana víkend. Tímová práca, dlhodobé úsilie aj pripravenosť, ale hlavne milosť nášho gurudžího viedli k úspešnému výsledku. Ľudia tak mali jedinečnú a úžasnú možnosť sa ponúkané, odprezentované techniky sádhany naučiť. Zaviesť ich do každenného života, a tak prehĺbiť svoje duchovné cvičenia, svoju duchovnú cestu. Učenie bolo odovzdané, vedenie ponúknuté a gurudžího náruč otvorená. Je na každom z nás, ako tento klenot uchopí. Cítime, že spoločná práca nášho séva tímu, ktorý piľne pracoval na každom detaile, viedla k oslavnému záveru. Toto silné a nádherné prepojenie ľudí, toto nadšenie a láska nás prezentuje a robí rodinou. A preto privítajme nových členov Bhakti Marga rodiny. Ďakujeme ti gurudží. Ďakujeme za vedenie a lásku, ktorú šíriš.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára